Groot Aalst – Richtlijnen vogelgriep

In welke gebieden geldt ophokplicht? Wat moeten mensen precies doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden van de ophokplicht? In welke gebieden geldt ophokplicht en in welke gebieden niet? NIET: Volgende deelgemeenten vallen in hun totaliteit zeker niet onder de afbakeningszones: Nieuwerkerken, Meldert, Moorsel en Baardegem.

WEL: Volgende deelgemeenten vallen dan wel onder de afbakeningszones: Aalst (met uitzondering van Aalst-centrum!), Erembodegem, Hofstade, Herdersem en Gijzegem. Concreet gaat het daarbij telkens om een zone van een kilometer rond de Dender + nog 2 bijkomende zones in Erembodegem in de omgeving van de natuurgebieden Wellemeersen, Gerstjens en Osbroek. Voor gedetailleerde informatie via kaarten kan je terecht bij de dienst Leefmilieu (e-mail: leefmilieu@aalst.be, tel. 053 73 24 11) of bij de dienst Volksgezondheid (e-mail: volksgezondheid@aalst.be of tel. 053 73 22 81).

Enkele onderrichtingen van het FAVV:

Voor welke dieren is de ophokplicht van toepassing? Algemeen gesproken gaat het om vrijwel alle vogels, voornamelijk neerhofdieren, die door een professioneel of particulier in eigendom en in gevangenschap worden gehouden: kippen en andere hoenders, struisvogels, eenden, ganzen, zwanen, enz… De ophokplicht geldt voor gedomesticeerde exemplaren, dus niet voor wilde of verwilderde, en geenszins in gevangenschap gehouden vogels (zoals de eenden in het stadspark en de vijver van het kasteel ter linden).

Wie is onderworpen aan de ophokplicht?

Alle professionele pluimveehouders maar ook gewone particulieren en hobbyisten (om het even hoeveel dieren die houden).

Wat moet de aan de ophokplicht onderworpen burger concreet doen?

Het pluimwee en de vogels moeten worden binnengehouden of minstens van de buitenbeloopplaatsen afgeschermd zijn zodat geen enkel contact mogelijk is met wilde vogels (en zoveel mogelijk ook met hun uitwerpselen). Voor gewone particulieren met slechts een klein aantal kippen in het eigen tuintje zal het vanzelfsprekend niet altijd praktisch mogelijk blijken om hieraan te voldoen, zodat de controle hier met enige zin voor realiteit zal moeten worden gevoerd in de huidige stand van zaken: het zijn momenteel zeker niet die situaties die prioritair toezicht vergen.

Het vebod op het "verzamelen" van pluimvee of andere vogels. Dat verbod is van toepassing op het hele Vlaamse grondgebied. In de praktijk komt het er op neer dat pluimveeverkoop op een markt verboden is, alsook het organiseren van vogeltentoonstellingen, duiven verkopen, en dergelijke meer.

Bestaat er een meldingsplicht voor het signaleren van gevonden dode vogels?

Het is absoluut niet de bedoeling om het vinden van een enkele dode vogel aan het FAVV te melden. Melding is alleen gewenst als aan volgende voorwaarden samen wordt voldaan: de dieren zijn gevonden op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip de dieren maken deel uit van eenzelfde soort of familie en zij omvatten binnen die soort of familie tenminste volgende aantallen: 1 exemplaar als het een zwaan is (uitgezonderd knobbelzwanen), 20 exemplaren bij meeuwen, zeemeeuwen of spreeuwen en 5 exemplaren bij andere soorten (bijv. eenden).

Hoelang blijven de uitgevaardigde maatregelen van kracht?

De maatregelen en de stringentie van hun toepassing (en controle) zullen allicht evolueren in functie van de ingeschatte dreiging van infectie. Het FAVV zal de situatie op de voet volgen en nieuwe maatregelen (of het wegvallen ervan) aankondigen van zodra de situatie zich daartoe leent.

Nuttige adressen:
– FAVV: e-mail: meldpunt@favv.be, tel. 0800 13 550 – 02 208 33 01, fax 02 208 48 26. Postadres Voedselagentschap, WTC III – lokaal 21.037, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.
– dienst Leefmilieu van de stad, e-mail: leefmilieu@aalst.be of tel. 053 73 24 11
– dienst Volksgezondheid van de stad, e-mail: volksgezondheid@aalst.be of tel. 053 73 22 81

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here