Dewinter is niet te spreken over de uitspraken van Mohammed Chakkar, de coördinator van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen. Zaterdag as. (29/10) wordt het programma "'t Zwart Schaap" op Nederland 3 om 20.25 uur uitgezonden. Centrale gast van de uitzending van aanstaande zaterdag is Filip Dewinter. Het populaire Nederlandse programma duurt ongeveer 50 minuten en confronteert de centrale gast met een aantal politieke tegenstanders.

In het reeds eerder opgenomen programma is onder meer een reactie van Mohammed Chakkar, de woordvoerder van de Antwerpse Marokkaanse gemeenschap, te zien. Chakkar haalt zwaar uit naar Filip Dewinter en verwijt hem de "Vlaamse Osama bin Laden" te zijn.

Dewinter pikt het in ieder geval niet dat de algemeen coördinator van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen een dergelijke grove belediging op TV uit. Met deze uitspraak diaboliseert Chakkar Filip Dewinter op een extreme manier en verklaart hij Dewinter vogelvrij. De boodschap van de woordvoerder van de Antwerpse Marokkanen is in feite simpel: Dewinter is publieke vijand nummer één van de Marokkanen in Antwerpen. Met dit soort uitspraken zet Chakkar de Marokkaanse gemeenschap op tegen Filip Dewinter en het Vlaams Belang. Hij hitst de gemoederen op net zoals Abou Jahjah dat in het verleden heeft gedaan. Filip Dewinter vraagt zich af in hoeverre Chakkar nog als coördinator van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen en als spreekbuis van de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen kan blijven fungeren.

In een persmededeling zegt Dewinter dat hij ook een schrijven zal richten aan de voorzitter van de allochtone overlegraad (de vroegere migrantenraad), de heer Georges Kamanayo. Daarin betreurt Filip Dewinter dat Chakkar door zijn uitspraken de spanningen en de polarisatie tussen de autochtone en allochtone gemeenschap in Antwerpen bewust verder opdrijft. Dewinter vraagt zich in dit schrijven af in hoeverre Chakkar nog representatief is voor de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen en in hoeverre hij nog als lid van de overleg- en adviesraad kan blijven functioneren. Dewinter zal ter zake ook de schepen voor Samenlevingsopbouw, Chantal Pauwels, bij de eerstvolgende commissiezitting interpelleren.