Open Vld tevreden met akkoord over lijst van veilige landen

Open Vld-kamerleden Bart Somers en Carina Van Cauter zijn tevreden dat er een princiepsakkoord is om een lijst van veilige landen in te voeren. “Toen we vorig jaar ons wetsvoorstel daarover indienden, was dit nog onbespreekbaar. Nu die lijst er na veel overtuigingswerk eindelijk toch komt, moet het mogelijk zijn om het aantal asielaanvragen in ons land sterk terug te dringen.”

Voor asielaanvragen uit veilige landen betekent die lijst een flinke versnelling van de asielprocedure. Belangrijk is dat de bewijslast daarbij wordt omgekeerd. Concreet zullen asielzoekers die uit een veilig land komen, moeten kunnen aantonen dat er in hun individueel geval wel degelijk een probleem is dat aanleiding kan geven tot asiel. Gebeurt dat niet dan is de asielaanvraag ongegrond. Zo’n versnelde procedure voor asielzoekers uit veilige landen bestaat al in een aantal andere Europese landen, zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Ook de beroepsprocedure wordt korter. Bovendien zal het beroep een niet-schorsend annulatieberoep zijn. Dat betekent dat er in beroep louter een legaliteitstoetsing mogelijk is, maar de zaak niet meer ten gronde kan worden overgedaan. Ook verhindert een beroep de uitwijzing niet wat proceduremisbruik ontmoedigt. “Door ook in ons land een lijst van veilige landen op te stellen, versnellen we de asielprocedure zonder aan de fundamentele waarborgen te raken,” zegt Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter.

De invoering van een lijst van veilige landen moet samen worden gelezen met het recent gestemde wetsvoorstel van Bart Somers dat de opvang van asielzoekers verstrengt. “Opvang en verblijfsrecht worden nu maximaal op elkaar afgestemd. Je hebt niet langer recht op opvang tenzij je wettelijk op het grondgebied verblijft. Dat lijkt misschien een evidentie, maar dat was het tot voor kort niet,” besluit Bart Somers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here