Enkele bedenkingen over criminaliteit in ziekenhuizen

Enkele bedenkingen bij de paniekberichten rond de stijgende criminaliteit in ziekenhuizen Vanmorgen maakte de media melding van de gestegen criminaliteit in de ziekenhuizen. Bron waren de cijfers vrijgegeven door de Minister van Binnenlandse Zaken Dewael. Het Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI) wenst bij deze cijfers enkele kanttekeningen te formuleren.

1. De criminaliteit in de samenleving in het algemeen stijgt. Het is dus zeker niet zo dat ziekenhuizen evolueren naar plaatsen waar je je als patiënt onveilig of bedreigd moet voelen.

Bij een kleine telefonische enquête bij onze leden blijkt dat het aanvoelen van stijgende agressie van streek tot streek heel erg verschilt. Instellingen die landelijk gelegen zijn, hebben duidelijk minder last dan instellingen die midden in een drukke stad liggen. De meeste problemen doen zich voor op de eerstelijnsdiensten, zoals spoed, opname en onthaal.

De stijgende agressie komt voor onze instellingen vooral neer op verbale agressie. In eerste instantie agressie van de patiënt zelf tegenover het personeel, in mindere mate verbale aanvallen van de familie. Patiënten worden steeds veeleisender, ze worden bovendien steeds mondiger. Een ziekenhuisopname brengt vaak ook onzekerheid mee, en sommige mensen reageren dan op een agressieve manier. Materiële en fysieke agressie lijken in mindere mate voor te komen, maar mogen niet geminimaliseerd worden.

Onze instellingen zijn zich bewust van de stijgende agressie. Bijna overal is agressie een hot topic voor de directiecomités. Er worden interne opleidingen en bijscholingen voor het personeel gegeven, waar men leert omgaan met agressie, maar waar ook aandacht is voor de preventie van agressie.

2. Criminaliteitscijfers houden rechtstreeks verband met registratietechnieken. Op vraag van de West-Vlaamse ziekenhuizen hebben de provinciegouverneur en de politie een model-registratieformulier opgesteld. Dit maakt de aangifte van criminaliteit, zoals verlies, diefstal, agressie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here