Ook ambtenaren moeten na 65 kunnen blijven werken

“Volgens een koninklijk besluit uit 1927 (!) mogen federale ambtenaren niet langer werken dan hun 65ste. Ik dien een wetsvoorstel in dat het mogelijk moet maken federale ambtenaren ook na hun 65ste aan de slag te houden”, zegt Kamerlid Karolien Grosemans van de N-VA, die vindt dat iedereen, ook ambtenaren, langer moeten kunnen blijven werken als ze dat wensen.

De verplichte pensionering bestaat, naast voor de federale ambtenaren, ook voor mensen die een vervangingsinkomen genieten, zoals werklozen en invaliden. Heel anders gaat het eraan toe bij de zelfstandigen: zij blijven om financiële of sociale redenen vaak tot na hun 65ste aan de slag. Ook een werknemer heeft de mogelijkheid om, na akkoord van de werkgever, verder te werken. Voor alle duidelijkheid: het wetsvoorstel van Grosemans gaat niet over “bijklussen”; het wil de verplichte pensionering voor ambtenaren schrappen en ook hen de mogelijkheid te geven om langer te werken.

Karolien Grosemans: ‘Ik wil gemotiveerde ambtenaren stimuleren om te blijven werken nadat ze de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Dit is geen verplichting: ambtenaren blijven het recht behouden om vroeger op pensioen te gaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen die wil werken na de leeftijd van 65 jaar, die mogelijkheid moet krijgen.”

Gelijkschakeling nastreven

Met dit voorstel wenst Grosemans een eerste stap te zetten in de richting van de gelijkschakeling van de verschillende pensioenregelingen. Grosemans: “De discussie over de ambtenarenpensioenen is erg actueel. Ik wil via het parlement hervormingen uitwerken, die net iets structureler zijn dan de voorstellen in de formateursnota.”

Maar Karolien Grosemans beseft dat er nog veel werk aan de winkel is als het gaat om het aan het werk houden van de federale ambtenaar. Volgens de meest recente cijfers (30/06/2011) zijn er 81.336 federale ambtenaren. Uit de statistieken van de Pensioendienst Openbare Sector (ruimer dan enkel de federale ambtenaren) blijkt dat amper 10% wacht tot 65 om zijn pensioen op te nemen. Meer nog, de gemiddelde federale ambtenaar werkt maar tot zijn 61,7!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here