Hoge Raad van Financiën roept alle overheden in ons land op om te besparen

Open Vld heeft kennis genomen van het rapport van de Hoge Raad van Financiën (HRF). Dat rapport actualiseert de groeicijfers en de begrotingsinspanningen voor de verschillende overheden in ons land. De HRF vermindert de groeiverwachting voor 2012 van 1,6% naar 0,8% van het BBP. Dat betekent een extra besparingsopdracht van 1,5 miljard.

In totaal komt de besparingsinspanning voor 2012 volgens de HRF voor alle overheden in ons land samen zo op 9,6 miljard euro. De federale overheid en de sociale zekerheid (‘entiteit 1’) staan voor een besparing van 7,9 miljard euro, terwijl de gemeenschappen en gewesten samen met de steden en gemeenten (‘entiteit 2’) volgend jaar een inspanning van 1,7 miljard moeten leveren (zie tabel 1/D, p. 11).

De HRF bevestigt dat een billijke verdeling van de saneringsinspanning zich niet beperkt tot 2012. Ook de volgende jaren zullen alle overheden in ons land samen inspanningen moeten leveren om hun globaal tekort weg te werken. Zo loopt de inspanning voor de gemeenschappen en de gewesten (‘entiteit 2’) in 2013 op tot 3,3 miljard euro en in 2014 tot 5,5 miljard euro.

Nu alle cijfers bekend zijn, wil Open Vld dat er werk wordt gemaakt van een geloofwaardig en eerlijk meerjarig begrotingstraject. Dat betekent dat de verschillende overheden in ons land zo snel mogelijk hun begrotingswerk in lijn moeten brengen met deze cijfers en dat op federaal vlak in het kader van de regeringsonderhandelingen de begrotingsgesprekken duidelijk een versnelling hoger schakelt. Enkel zo is het mogelijk om de Europese afspraken na te komen en uit het vizier van de financiële markten te blijven.

Open Vld-ondervoorzitter Vincent Van Quickenborne: “Open Vld heeft van bij het begin gepleit voor een begroting gebaseerd op geloofwaardige uitgangspunten en een faire verdeling van de saneringsinspanning. Het komt er nu op aan dat alle overheden samen besparen in plaats van de lasten af te wentelen op mensen en bedrijven.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here