UNIZO over actiedag vakbonden

UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, is niet te spreken over de weigering van de vakbondstop de rechten van werkwilligen in KMO's te respecteren tijdens de aangekondigde stakingsdag vrijdag aanstaande. Vooral het gebruik van de zogenaamde afwezigheid van vakbonden in de KMO als alibi voor het rechtvaardigen van intimidaties van werkwilligen noemt de ondernemersorganisatie "grof". De vakbondsacties druisen volgens UNIZO bovendien in tegen de eerder afgesloten akkoorden tussen werkgeversorganisaties en vakbonden over het respecteren van de sociale vrede en de CAO's en tegen het zogenoemde "herenakkoord" omtrent het omgaan met conflicten, afgesloten in maart 2002.

Zoals op de voorbije ABVV-stakingsdag, zal UNIZO "alle wettelijke middelen inzetten om intimidaties door stakers van zowel werkwilligen als KMO's ongedaan te maken". Ook nu weer schakelt de organisatie daartoe overal in Vlaanderen deurwaarders in. UNIZO opent opnieuw een meldpunt voor ondernemers en werkwilligen. Geconfronteerd met eventuele intimidaties kunnen ze bellen op het nummer 02/238 05 07 of 0485/59 80 98. De ondernemersorganisatie reageert tevreden op het voornemen van de minister van Binnenlandse Zaken duidelijke instructies te geven aan de politiediensten. Op de ABVV-stakingsdag bleef een aantal lokale politiekorpsen volgens UNIZO werkloos toezien op het blokkeren van de openbare weg. Om dat deze keer te voorkomen schreef UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt daarover een brief naar alle burgemeesters.

In alle CAO's hebben de vakbonden zich ertoe verbonden de sociale vrede te garanderen. Bovendien bepaalt het tussen de sociale partners in maart 2002 afgesloten "herenakkoord" de werkwilligen te respecteren. Door de actie van aanstaande vrijdag worden deze akkoorden volgens UNIZO door de vakbonden op de helling gezet. Daarom zal UNIZO samen met andere werkgeversorganisaties alles in het werk stellen om blokkeringen van de openbare weg, KMO-zones en intimidaties van werkwilligen tegen te gaan. Op de voorbije stakingsdag van het ABVV liet UNIZO op zes plaatsen vaststellingen doen door gerechtsdeurwaarders. Dat bleek efficiënt voor het beschermen van werkwilligen.

Ook deze week zijn door UNIZO afspraken gemaakt met gerechtsdeurwaarders en advocaten overal in Vlaanderen en Brussel. Bovendien opent de ondernemersorganisatie opnieuw een "stakings infofoon" voor KMO's. UNIZO-leden kunnen bellen op 02/238 05 07 of op 0484/59 80 98 of mailen naar studiedienst@unizo.be Op de site www.unizo.be kunnen ondernemers bovendien een UNIZO-tekst downloaden geschikt als informatie voor de medewerkers. Daarin wordt de "eenzijdige" vakbondskritiek op het generatiepact weerlegd.
Bovendien staat op de site een advies over hoe als ondernemer dergelijke actie best aanpakken.

UNIZO reageert tenslotte verbolgen op de uitlatingen van de twee grote vakbonden. Zij schoven dit weekend de schuld voor het blokkeren van KMO-zones in de schoenen van de KMO-organisaties. Door het weigeren van vakbonden in de KMO zouden de bonden geen andere mogelijkheid hebben om actie te voeren in de kleine en middelgrote ondernemingen. UNIZO noemt deze beschuldiging "grof". Precies door dergelijke acties zorgen de vakbonden voor een nog grotere vertrouwenskloof van de KMO-werkgevers ten aanzien van vakbonden, besluit de ondernemersorganisatie. Bron: UNIZO

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here