Meten van vervuilende stoffen in kinderen en moeders: Europese pilootstudie biomonitoring

Een meetcampagne naar vervuilende stoffen in schoolgaande kinderen en hun moeders begint in oktober en loopt tot eind 2012. Deze kadert in de Europese pilootstudie DEMOCOPHES die gelijktijdig wordt uitgevoerd in 17 Europese landen.

In België steunen alle ministers verantwoordelijk voor milieu en/of gezondheid dit project. Het is de bedoeling om hiermee een impuls te geven aan de eventuele latere uitbouw van een humaan biomonitoringprogramma ter ondersteuning van het Belgische milieu- en gezondheidsbeleid.
Concreet staan 120 kinderen (6-11j) en hun moeders (≤ 45j) vrijwillig haar- en urinestalen af en beantwoorden ze vragen over leefgewoonten. Geselecteerde labo’s meten kwik in de haarstalen en cadmium, cotinine, ftalaten, bisfenol A en triclosan in de urinestalen.

Kwik en cadmium zijn zware metalen die in het milieu te vinden zijn. Cotinine komt van ingeademde tabaksrook, ook bij niet-rokers. Ftalaten zijn weekmakers in plastiek en worden veel toegevoegd aan bv. verpakkingsmaterialen, vloerbekleding en meubels. Bisfenol-A kan vrijkomen uit sommige plastieken materialen. Triclosan is een bewaarmiddel in bv. cosmetica, textiel en plastiek.

In scholen uit twee aangrenzende landelijke gemeenten in Vlaanderen en Wallonië (Brakel en Flobecq) en uit de stad Brussel krijgen kinderen een uitnodiging om deel te nemen. Naast de collectie van de stalen, wordt een vragenlijst afgenomen die peilt naar leefgewoonten die een invloed kunnen hebben op de gemeten gehalten in urine en haar.

De resultaten van deze pilootstudie worden verwacht in het najaar van 2012.

De Europese pilootstudie heeft als doel de mogelijkheden na te gaan voor een coherente benadering van humane biomonitoring in Europa. Door het toepassen van zoveel mogelijk dezelfde procedures in alle deelnemende landen wil men vergelijkbare humane biomonitoringgegevens verkrijgen. Deze gegevens kunnen in combinatie met milieu en gezondheidsgegevens een idee geven over de blootstelling van de bevolking aan vervuilende stoffen en soms ook over het verband met gezondheidseffecten.

DEMOCOPHES (LIFE09 ENV/BE/000410 – www.eu-hbm.info) wordt in België uitgevoerd dankzij een co-financering van 50% door het programma LIFE+ van de Europese Commissie en 50% door de verschillende leden van de Belgische Gemengde Interministeriële Conferentie Leefmilieu-Gezondheid (www.nehap.be ).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here