Wat denken werkgevers over educatief verlof

Enquête : Het educatief verlof onder de loep. Wie neemt verlof en wat denken de werkgevers daarvan? Tegen 31 oktober 2005 moet de werknemer die educatief verlof wenst te nemen het inschrijvingsattest aan zijn werkgever bezorgen. Het Sociaal Secretariaat HDP vroeg zich af wie zoal educatief verlof neemt? Het onderzoek zou echter niet volledig zijn zonder ook de werkgevers naar hun mening te vragen.

Voorwaarden van het educatief verlof

Het betaald educatief verlof is een recht dat de werknemers toestaat gedurende een aantal uren of dagen niet te komen werken teneinde hun kennis bij te schaven. De gevolgde opleiding moet niet noodzakelijk in verband staan met het beroep van de werknemer. Tijdens deze korte afwezigheid heeft de werknemer recht op zijn loon (weliswaar met een bepaald maximum). De werkgever kan dit loon terugkrijgen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De werknemers moeten geen enkele voorwaarde vervullen op het gebied van leeftijd, nationaliteit of anciënniteit.

Alleen erkende opleidingen van minimum 32 lesuren geven recht op betaald educatief verlof. Het betreft een brede waaier van algemene en beroepsopleidingen die overdag, 's avonds of tijdens het weekend worden gegeven.

Profiel van de aanvrager van educatief verlof

Op grond van de gegevens die het bij 125.000 werknemers heeft ingewonnen, telt het Sociaal Secretariaat HDP 1.533 personen die tijdens het schooljaar 2004-2005 educatief verlof hebben genomen. Ze zijn afkomstig uit 517 verschillende ondernemingen die in totaal 37.471 werknemers tellen, d.i. een gemiddelde van 4,09% werknemers.

Blijkbaar bestaat er geen enkel verband tussen de grootte van de onderneming en het aantal werknemers die educatief verlof aanvragen. Verhoudingsgewijs zijn er in grote bedrijven niet meer aanvragen dan in kleine bedrijven.

Een kleine meerderheid van de aanvragers bestaat uit mannen (56%). De oeroude cliché 'men is nooit te oud om te leren' geldt ook voor het educatief verlof. De leeftijd van de aanvragers schommelt tussen 18 en 64 jaar. 70% is tussen 26 en 45 jaar oud (26-35 = 37% en 36-45 = 33%). Arbeiders vertegenwoordigen 46% en bedienden 54% van de aanvragers.

De aanvragers komen uit alle activiteitensectoren. De paritaire comités 'bedienden' zijn goed voor 18,8%, de beschutte en sociale werkplaatsen voor 9,2% en de gezondheidsdiensten voor 8,9%.

Het aantal uren verlof waarop de werknemer recht heeft, is in principe gelijk aan het aantal werkelijk gevolgde lesuren. Dit aantal is echter beperkt en kan schommelen tussen 80 en 180 uur per jaar, afhankelijk van de aard van de opleiding (beroeps-, algemeen, taallessen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here