42,7% van de winkeliers wordt bestolen

42,7% van de winkeliers wordt bestolen. Administratieve rompslomp weerhoudt ondernemers van aangifte diefstal. Elektronisch aangifteformulier en databank winkeldiefstallen onontbeerlijk. www.stopdewinkeldief.be moet ankerpunt worden tegen winkelcriminaliteit. Ruim de helft van de ondernemers (57,1%) doet geen of slechts sporadisch aangifte van winkeldiefstallen. Redenen hiervoor zijn de omslachtige en tijdrovende procedure en de geringe opvolging van de aangiftes. Dat blijkt uit een onderzoek bij 300 zelfstandige winkeliers in opdracht van UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers.

UNIZO noemt deze cijfers erg zorgwekkend. Dit geringe percentage aangiftes schept een vertekend beeld van het aantal winkeldiefstalfeiten. Bijgevolg kan het door de overheid gevoerde veiligheids- en preventiebeleid het fenomeen onmogelijk doeltreffend beteugelen. UNIZO wil daarom samen met politie en overheid een concreet actieplan ontwikkelen voor een veilige winkelvloer voor ondernemer, personeel en klant. De KMO-organisatie wil snel een uniforme en elektronische aangifte zodat ondernemers vlotter aangifte kunnen doen van winkeldiefstal. Die gegevens moeten verzameld worden in een databank met alle cijfers over winkelcriminaliteit. lees meer… www.unizo.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here