Favv onderzoekt eventuele fraude met wortels

Voedselagentschap zet onderzoek naar de behandelde wortelen verder Vorige week vrijdag maakte het Voedselagentschap bekend dat hoofdzakelijk in West-Vlaanderen en Limburg akkers met wortelen aangetroffen waren met een gehalte van een specifiek gewasbeschermingmiddel dat na oogst geen garantie geeft dat de MRL (maximale toegelaten residugehalte) niet zal worden overschreden. Aanleiding van het onderzoek was een onvoldoende groei van de gewassen.

Ondertussen werden alle telers waarvan geweten is dat zij het gewasbeschermingsmiddel aanwendden aangeschreven met het verbod de wortelen in de handel te brengen zolang zij over geen gunstige analyseresultaten beschikten.

Het Voedselagentschap zet zijn onderzoek verder waarbij onder andere nagegaan wordt of de telers het product op de correcte manier hebben aangewend en of er eventueel nog andere landbouwers het middel gebruikten. Tevens zal er op worden toegezien of het oogstverbod wordt geëerbiedigd.

In de pers wordt door een anonieme tipgever gewag gemaakt van eventuele fraude. Het Voedselagentschap heeft daar vandaag geen indicaties van en roept binnen de meldingsplicht iedereen op relevante informatie kenbaar te maken. Bron: FAVV

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here