Massale zelfmoord in tien minuten te stoppen

Wereldwijd zijn er, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 340 miljoen depressieve mensen,vooral dan in de Westerse cultuur. Dat zal alleen not stijgen tot 2020. Volgens een recent Europees rapport zou 1 op 4 Europeanen met een psychisch probleem te kampen hebben. Aan de hand van die vaststellingen heeft de Europese Commisie maandag een debat geopend dat moet leiden tot een gemeenschappelijke strategie tegen mentale problemen. Volgens statistieken van de Commissie leidt liefst 27 procent van de EU-burgers aan één of andere mentale aandoening Depressie neemt hiervan het leeuwenaandeel.

Wereldwijd plegen jaarlijks 1 miljoen van hen zelfmoord. Het aantal zelfmoordpogingen wordt geschat op het 15-voudige. In België zijn er 7 'gelukte' zelfmoorden per dag… En naar schatting dus een honderdtal pogingen.

Uit een pas gepubliceerd onderzoek van wetenschappers van de University of Western Sydney in Australië is zelfmoord op zich een zeer impulsieve daad. Meer dan de helft (51%) van de mensen die een poging doen om zich van het leven te benemen, hebben er amper tien minuten of zelfs minder over nagedacht.Nog eens 16% zei minder dan een half uur met het idee rondgelopen te hebben.Slechts 21% onder hen zegt dat zij twaalf uur na hun poging tot zelfdoding nog suïcidale gevoelens hadden. De neiging tot zelfmoord neemt dus vaak even snel af als dat ze is gekomen…Daarmee is het gevaar echter niet geweken !

De onderzoekers bevestigen hiermee wat we in onze 25-jarige praktijk vaststelden. 'Zij willen eerder aan de psychische pijn ontsnappen dan dat zij echt dood willen. Zij willen geen eind aan hun leven. Zij willen alleen maar een beter leven".

Oorzaak van zelfmoord

Zelfmoord is o.i. een daad van (impulsieve) agressie tegen de eigen persoon.Een opstapeling van jarenlange woede.Zelfmoord wordt dus op die manier wél jarenlang (onbewust en ondoordacht) ' voorbereid ' maar in slechts 10 minuten ' beslist '.Geïntrojecteerde (ingeslikte) agressie ligt aan de basis. In de mate de agressie dus op dat cruciale moment gekanaliseerd wordt op een andere (veilige) manier; verdwijnt deze 'gevaarlijke 10 minuten-faze' als sneeuw voor de zon ! Nu beslist deze faze jammer genoeg al te vaak en onnodig over leven of dood.

Preventie

Praten of mediteren helpt op dat ogenblik weinig of onvoldoende.

Daarentegen (matten)kloppen,met iets gooien,hard schreeuwen,flink roepen, joggen,fietsen,houthakken…kortom de agressie 'anders' richten en uiten kunnen deze 'hysterische faze' meteen (binnen de 10 minuten dus) doen keren.Het uiten van de kwaadheid/agressie is de enige manier om zelfmoordgedachten onmiddellijk te doen verdwijnen.Spijtig genoeg heeft de hulpverlening (zachte sector) vaak zélf een probleem met agressie !

Potentiële zelfmoordenaars hebben dus een probleem met het uiten van kwaadheid,agressie en assertiviteit. Niet voor niets zijn het de 'zachtmoedigen' die kiezen voor deze 'uitweg' uit hun probleem.

Het onderzoek werpt dus (opnieuw) een licht op de hulpverlening bij suïcide. Niet opsluiten,platspuiten of sederen is de definitieve oplossing.

Wél leren hoe met kwaadheid en agressie om te gaan. Communicatievaardigheden en assertiviteit zijn de sleutelwoorden in dit fenomeen.

Gigantische Kosten

Een zelfmoordpoging met een overdosis antidepressiva en paracetamol kost de patiënt en de ziekteverzekering in totaal zowat 6.445 euro. Dat stond recent nog te lezen in De Huisarts. Bij elke 'gelukte' zelfmoord blijken telkens 6 nabestaanden ( 42 personen per dag in België) blijvend psychische en lichamelijke klachten te ontwikkelen.De kosten hiervan voor de ziekteverzekering zijn niet te ramen.

Centra ter preventie van zelfmoord, artsen en hulpverleners moeten dus ook het agressiefenomeen aanpakken en cliënten stimuleren tot meer assertiviteit in hun omgeving. Momenteel kost het depressiefenomeen onze Belgische samenleving 1,5 miljard Euro per jaar en dat cijfer neemt jaarlijks toe. In 2004 werden 14 miljoen meer anti-depressiva verkocht dan het jaar voordien.De kost voor de sociale zekerheid steeg hierdoor met 7 procent naar een totaal van 156 miljoen euro, aldus een antwoord van minister van Sociale Zaken Rudy Demotte op een recente parlementaire vraag. Dat brengt het totaal op 198 miljoen verpakkingen jaarlijks of om en bij de 20 verpakkingen per Belg.

Bob Vansant
psychotherapeut-auteur
Website www.bobvansant.cjb.net

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here