Vertaalfout, immense financiële gevolgen

Uit een grondig onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat in de Franstalige versie van het besluit van de Waalse regering van 28 oktober 2004 in artikel 4 wordt bepaald : 'Le producteur doit avoir son siège d'exploitation situé sur le territoire belge' terwijl dit in de Nederlandstalige tekst in het Belgische Staatsblad wordt : 'De bedrijfszetel van de producent moet gelegen zijn in het Waalse Gewest.'

Deze vaststelling volgde op een vraag van Frieda Brepoels aan de bevoegde commissaris. Gevolg van deze vertaalfout is dat heel wat Vlaamse landbouwers duizenden euro's aan subsidies mislopen, wegens verkeerd geïnformeerd. Het ongenoegen hierover bij landbouwers is bijzonder groot.

Om de erosie te verminderen worden beheersovereenkomsten afgesloten met landbouwers voor 5 jaar, met subsidies tot 200 euro per ha. In Vlaanderen geldt dit ook voor Waalse boeren die grond bewerken in Vlaanderen. De Vlaamse landbouwers stellen echter vast dat het omgekeerde niet van toepassing is. Vlaamse boeren die grond bewerken en maatregelen treffen om erosie tegen te gaan op percelen gelegen in Wallonië, krijgen geen subsidies van het Waalse Gewest. Prof. em. K. Vlassak die als erosiedeskundige deze projecten volgt, kaartte dit probleem concreet aan.

Gezien de voorziene subsidies voor 50% van de Europese Gemeenschap komen in het kader van het 'Plan voor plattelandsontwikkeling', stelde N-VA Europees Parlementslid Frieda Brepoels deze onrechtvaardige situatie bij Commissaris Fischer Boel aan de kaak.

De Commissie zal er dan ook voor zorgen dat de nodige correctie wordt aangebracht in de Nederlandstalige versie van het besluit. Of het probleem hiermee van de baan is moet nog blijken.

Bij navraag bij verschillende landbouwers in taalgrensgemeenten blijkt dat zij door de overheden in Wallonië ook fout worden geïnformeerd, waardoor een 'zogezegd taal-of tikfoutje' immense financiële gevolgen heeft voor betrokkenen.

Frieda Brepoels zal de landbouwsector in Vlaanderen en de betrokken gemeentebesturen hierover informeren, zodat zij op hun beurt ervoor kunnen zorgen dat Vlaamse landbouwers krijgen waar ze recht op hebben. Bron: n-va

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here