Vogelgriep… waakzaamheid én kalmte

Het voedselagentschap FAVV-AFSCA hamert op het belang van een vroege detectie van eventuele vogelgriep. Bij twijfel over de gezondheidstoestand van de dieren worden zowel professionele
pluimveehouders, als hobbyisten die vogels houden gevraagd zich te wenden tot een dierenarts die verder het nodige zal doen. Voor de dierenartsen wordt er de komende weken studieavonden georganiseerd die hen op de hoogte zal brengen van de actualiteit in verband met de vogelgriep en hen de nodige richtlijnen zal geven in het geval van verdenkingen.

Verder roept het Voedselagentschap op tot waakzaamheid én kalmte. ze werken op dit ogenblik verder aan een verfijning van alle preventieve maatregelen die dienen tot het voorkomen van het binnenbrengen van het vogelgriepvirus in onze Belgische professionele pluimveehouderij. Het doel is zoveel mogelijk contacten te vermijden tussen de pluimveestapel en zowel potentieel besmette wilde vogels als met personen en materiaal die het virus kunnen overbrengen.

Een aantal maatregelen gelden in alle bedrijven terwijl andere maatregelen zich specifiek richten naar bedrijven gelegen in de risicogebieden, hieronder wordt verstaan gebieden binnen een straal van 1 km van rust- en doortrekplaatsen voor migrerende watervogels.

Zo'n 230-tal bedrijven bevindt zich in een risicogebied. Onder deze bedrijven bevindt zich een beperkt aantal bedrijven met vrije uitloop.

De exploitanten kregen van het FAVV een brief die stelt dat naast ·de voorziene serologische onderzoeken, de bedrijfsdierenarts om de twee maanden de bedrijven gelegen in risicogebieden moet bezoeken, waarbij het accent wordt gelegd op het klinisch onderzoek, evenals op de leiding en de bioveiligheid van de kwekerij.

Verder moeten de bedrijven die in deze gebieden gelegen zijn en beschikken over vrije uitloop het pluimvee binnen de gebouwen houden, tenzij er een ondoordringbare bedekking over de vrije uitloop opgesteld is.

Het Voedselagentschap vestigt er de aandacht op dat er met deze bedrijven niets mis is. Zij vormen op dit moment geen bedreiging noch voor de volksgezondheid noch voor de voedselveiligheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here