Straffeloosheid buitenlandse bestuurders wegwerken

We zien ze meer en meer op onze wegen, wagens met een buitenlandse nummerplaat. Vaak Polen, Bulgaren en Roemenen die hier een job komen uitoefenen. Deze tendens is niet zonder gevolgen voor de verkeersveiligheid. In ons land begaan buitenlandse voertuigen in verhouding een pak meer overtredingen dan voertuigen met een Belgische nummerplaat. Overtredingen die niet bestraft kunnen worden omdat de bestuurders na de feiten niet traceerbaar zijn.

De Europese Raad heeft nu – na jaren van onderhandelen – een Richtlijn aangenomen die de lidstaten toegang verleent tot elkaars databanken. Dit is een belangrijke stap. Buitenlandse bestuurders wanen zich momenteel nog te vaak straffeloos omdat ze na de feiten niet geïdentificeerd en dus niet bestraft kunnen worden. Daar komt dus grotendeels een eind aan. Lidstaten hebben twee jaar tijd om deze Richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

CD&V-volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh is blij met deze Richtlijn maar geeft aan dat het probleem hiermee niet helemaal is opgelost:”De uitwisseling van gegevens heeft alleen betrekking op de vier klassieke overtredingen met name snelheid, rijden onder invloed, gordeldracht en roodlichtrijden. Ook drie andere overtredingen (het niet dragen van een helm, het onreglementair gebruiken van bepaalde stroken en gsm’en achter het stuur) zijn aan de lijst toegevoegd. Vanzelfsprekend zijn wij het ermee eens dat de vermelde inbreuken de meeste negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid. Anderzijds kunnen we toch niet de straffeloosheid organiseren voor andere overtredingen? Moeten we bijvoorbeeld aannemen dat buitenlandse bestuurders straffeloos een parkeerchaos veroorzaken in onze steden, straffeloos spookrijden, de bevelen van een bevoegde agent negeren en dergelijke? Het is aangewezen om op Europees niveau de gegevensuitwisseling te bepleiten voor àlle overtredingen waarvan de overtreder niet geïdentificeerd kon worden.”

Van den Bergh: “Uiteindelijk blijft een Europese cross-borderregeling omslachtig en is succes niet steeds gegarandeerd. Ik wil er dan ook voor pleiten om de nummerplaatgegevens van EU-burgers op te vragen en te registreren vanaf het moment dat ze zich aanmelden bij de gemeente. Het kunnen raadplegen van een eigen databank zou voor de politie een oplossing zijn om een snelle identificatie mogelijk te maken. Men zou zo de overtredingen op de regelgeving betreffende de inschrijving van voertuigen en overtredingen van de wegcode snel kunnen opvolgen. Ook zou men beter kunnen inspelen op de ruimere inschrijvingstermijnen voor buitenlandse voertuigen uit EU-lidstaten, die de Europese regelgeving voorhoudt in het kader van een vrij verkeer van personen en goederen.”

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here