Anciaux creëert opening in motorcrossdossier

Vlaams sportminister Bert Anciaux (SP.A-Spirit) is dan toch bereid te onderzoeken in hoeverre motorcrossterreinen kunnen worden ingeplant in industrie- en havengebieden. Vlaams volksvertegenwoordiger Rudi Daems (Groen!) had daarom gevraagd in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement. In zijn antwoord liet de minister verstaan dan toch te willen bekijken of het niet mogelijk is motorcrossterreinen een plaats te geven in gebieden waar er al een grote verstoring is, zoals industrie- en haventerreinen. Het protest van Groen! in het parlement én van de vele buurtbewoners die terecht protesteren tegen de komst van dergelijk terrein naar woongebieden, haalt resultaat. "Waar een politieke wil is, is een juridische weg", besluit Rudi Daems.

Groen! verzet zich uitdrukkelijk tegen de aanleg van permanente motorcrossterreinen in de nabijheid van woongebieden. Daarvoor is de lawaai- en stofhinder vaak veel te groot. Niettemin moeten motorcrossers moeten ook een plek hebben om hun sport te beoefenen, en met wildcrossen wordt ook veel schade aangericht. Daarom keurde de Vlaamse regering in 2002 een afwegingskader goed voor het zoeken naar inplanting van motorcrossterreinen. Op 4 februari 2005 hebben de provincies hun dossiers ingediend bij de Vlaamse regering waarbij er minimaal 12 en maximaal 15 permanente terreinen voor luidruchtige recreatie worden aangeduid. In totaal werden 21 locaties voorgedragen: 4 in Antwerpen (Balen, Brecht, Grobbendonk en Westerlo), 4 in West-Vlaanderen (Pittem, Poperinge, Jabbeke en Ieper), 3 in Vlaams-Brabant (Egenhoven, Halle en Haasrode), en 6 in Oost-Vlaanderen (Gent, Beveren, Oosterzele, Maldegem, Assenede en Lochristi). Voor de 4 locaties in Limburg is het ruimtelijk uitvoeringsplan al in opmaak. In 10 gemeenten kwam er een negatief advies van het gemeentebestuur, in 7 een gunstig advies, en 4 gemeenten brachten geen advies uit.

Het oorspronkelijk opzet van de beslissing in 2002 was om vooral te zoeken in gebieden waar al een bepaalde vorm van (lawaai)hinder is, zoals in de buurt van grote verkeersknooppunten, haven- en industriegebieden. Waardevolle natuurgebieden en woonzones moesten maximaal worden gemeden. Nu blijkt dat heel wat motorcrossterreinen in open ruimte of in de buurt van woongebieden zouden worden ingeplant. In zones die ongetwijfeld voor veel overlast gaan zorgen, vooral geluidsoverlast voor naburige woningen. Volgens Groen! horen motorcrossterreinen echter niet thuis in de buurt van woonzones en kwetsbare gebieden. "Groen! wil dat de provinciebesturen en de Vlaamse sportminister Bert Anciaux (SP.A-Spirit) hun huiswerk overdoen en zoeken naar meer geschikte plaatsen," zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Rudi Daems (Groen!). Rudi Daems legde die stelling voor aan minister Anciaux tijdens de commissie in het Vlaams parlement.

"In zijn antwoord was de minister duidelijk," aldus Rudi Daems. "De minister ziet de bui hangen en blijkt eindelijk bereid alsnog te onderzoeken of de motorcrossterreinen elders kunnen ingeplant worden." Volgens Daems is dit alvast een stap in de goede richting. Zegt Rudi Daems (Groen!): "Voor de luidruchtige kartings is ook een juridische oplossing gevonden door ze in industriegebieden toe te laten. Dan moet dat ook mogelijk zijn voor motorcrossterreinen. Waar een politieke wil is, is een juridische weg." Laat ons hopen dat in deze het gezond verstand zegeviert. Bron: Groen Zottegem

[img]www.belg.be/ws/i_nieuws/groenzot.jpg[/img]

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here