Geen sprake van internetstemmen in 2006

Vlaams minister Marino Keulen reageert verrast op het nieuws dat Staatssecretaris Vanvelthoven in 2006 testen zou willen doen met internetstemmen. 'De organisatie van de verkiezingen van 2006 in Vlaanderen valt onder de bevoegdheid van Binnenlands Bestuur. Wij hebben op geen enkele manier internetstemmen of testen op internetstemmen voorzien. ', aldus minister Keulen.

Op 14 juli jongstleden werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de verschillende gewesten en de federale overheid over de organisatie van de verkiezingen tot en met 2008. In dit samenwerkingsakkoord is evenmin sprake van internetstemmen. Daarenboven is er over de testen, waarover vandaag in de media sprake is, nog geen enkel overleg geweest met ons. Ook de gemeenten weten van niks. Ook VVSG weet van niks.

Het samenwerkingsakkoord dat ondertekend werd heeft als belangrijkste doel het elektronisch stemmen correct te laten verlopen. Verkiezingen vormen de hoeksteen van onze democratie. Het is dan ook uitermate belangrijk dat deze correct, anoniem en foutloos verlopen. Op dit moment blijven veel vragen met betrekking tot veiligheid en privacy bij gebruik van Internet voor stemverrichtingen onbeantwoord.

'De tijd staat natuurlijk niet stil en ook de overheid moet mee in vereenvoudiging en modernisering daar waar mogelijk. Ik sluit dan ook niet uit dat er ooit een dag komt waarbij iedereen in volledige correctheid en anonimiteit de mogelijkheid zal hebben zijn stem uit te brengen van achter zijn/haar pc, maar zover zijn we nog niet", aldus minister Keulen.

In het samenwerkingsakkoord werd ook voorzien dat nieuwe toepassingen besproken en samen verder onderzocht zullen worden. Als de studie van Vanvelthoven aantoont dat er vraag is naar stemmen via Internet zullen we dat verder bespreken.

'Als een dergelijk systeem getest moet worden op veiligheid en correctheid dan niet op een verkiezingsdag. Dit kan enkel voor verwarring zorgen,' aldus minister Keulen. Wie aan het experiment heeft deelgenomen zou ten onrechte kunnen denken dat hij reeds heeft gestemd. Wat gebeurt er trouwens met de resultaten, hoe respecteer je de privacy, enz

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here