UNIZO pleit voor afschaffing van “gratis elektriciteit” aan gezinnen. KMO’s op laagspanning financieren meer dan de helft van deze sociale maatregel. Het prijsverhogend effect op elektriciteit voor KMO’s is te groot. Liever een focus op energiebesparingsmaatregelen

UNIZO pleit voor de afschaffing van de gratis 100kwh elektriciteit die elk gezin en lid van het gezin momenteel ontvangt. Een gezin van vijf, krijgt zo 600 khw gratis; 100 kwh per gezin en per gezinslid. De financiering van deze maatregel komt voor meer dan de helft, of zo’n 65 miljoen euro, via KMO’s, al kunnen zij er zelf niet van profiteren. “Sociaal beleid en energiebeleid zijn twee verschillende domeinen die je niet moet mengen,” reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “In plaats van stroom subsidiëren kan men beter inzetten op energiebesparende maatregelen. Echte groene stroom is minder stroom.” Met de gratis levering van elektriciteit beoogde de regering een sociale correctie, zodat armere gezinnen geholpen werden bij betaling van hun energiefactuur. “Maar die redenering gaat niet altijd op,” besluit Van Eetvelt.

Volgens UNIZO is het immers lang niet zeker dat in Vlaanderen gezinnen met een laag elektriciteitsverbruik gemiddeld ook gezinnen met een laag inkomen zijn. De armere gezinnen kunnen bijvoorbeeld oudere energieverslindende koelkasten hebben. Bovendien leidt een gratis levering vaak tot een toename in plaats van een tot daling van het elektriciteitsverbruik en zijn gezinnen met veel kinderen volgens studies vaak rijkere gezinnen. Het is volgens UNIZO daarom gevaarlijk om op intuïtieve wijze te veronderstellen dat de sociale effecten van de gratis levering gunstig zijn.

No return on investment voor KMO’s
In haar recente studie stelt de energieregulator CREG dat de laagspanningstarieven stijgen om de kosten van de gratis levering aan huishoudens te dekken. Aangezien deze tarieven zowel voor huishoudens als voor professionele gebruikers gelden, worden de kosten voor de gratis leveringen niet alleen verhaald op de huishoudens zelf, maar ook op ondernemers, vrije beroepen, handelaars, KMO’s. Alleen investeert deze tweede categorie verbruikers enkel, zonder er gebruik van te kunnen maken. Volgens de CREG, betalen KMO’s op laagspanning deze sociale maatregel immers voor meer dan de helft terwijl ze er niet van kunnen genieten.

Concurrentieel nadeel voor Vlaamse ondernemingen
Deze becijfering bevestigt dat vooral KMO’s opdraaien voor allerhande sociale en ecologische openbare dienstverplichtingen, waardoor stroom voor hen nog duurder wordt, terwijl zij vaak bloot staan aan internationale concurrentie en de energie- en loonkosten al hoger zijn dan in de meeste buurlanden. “Er is dus een kostprijsverhogend effect dat bijdraagt tot een concurrentieel nadeel voor Vlaamse ondernemingen,” reageert Van Eetvelt. “Reden te meer om af te stappen van gratis levering van stroom, volgens UNIZO is het aangewezen om eerder te focussen op energiebesparingsmaatregelen.”