Bouw betaalt 500 euro per tewerkgestelde leerling

Bouwsector betaalt scholen 500 euro per tewerkgestelde leerling Persbericht Frank Vandenbroucke en Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid van 12 oktober 2005. De bouwsector gaat scholen met bouwopleidingen 500 euro betalen per leerling die na zijn studie doorstroomt naar de bouw. De sector verbindt daar wel voorwaarden aan in verband met stages tijdens de opleiding en bezettingsgraad van de hoogste studiejaren.

De sector beoogt op termijn een doorstroming van meer dan 50%. Aan de jongeren zelf wordt, zoals vroeger ook het geval was, 200 euro betaald. Dat staat in een convenant dat vandaag is ondertekend door minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke, de onderwijsnetten en het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB). De bouwsector trekt voor de premies voor dit convenant 900.000 euro per jaar uit. In de samenwerking met het onderwijs investeert de sector globaal jaarlijks 3.000.000 euro.

Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten blijft een groot probleem voor de bouwsector. Daarom sluit de sector sinds 1996 globale convenants met het onderwijs af. Via deze convenants stimuleert het FVB scholen en leerlingen, om zo de doorstroming naar de sector te verbeteren. Doorgestroomde leerlingen zijn leerlingen die tijdens de eerste 18 maanden na het afstuderen minstens 3 maanden in de bouwsector werken.

Het nieuwe convenant loopt vanaf 1 januari 2006 en is geldig tot het vervangen of opgezegd wordt. De scholen kunnen intekenen op twee niveaus: een laagdrempelig standaardconvenant en een uitgebreid convenant.

Het standaardconvenant slaat op alle scholen die bouwstudierichtingen of -opleidingen aanbieden en die de persoonsgegevens van de leerlingen van de hoogste jaren ter beschikking stellen van de sector. Iedere doorgestroomde leerling van deze scholen krijgt 200 euro van het FVB. Het FVB komt ook tussen in bijscholing voor leerkrachten, specifieke opleiding voor leerlingen en verstrekt goedkope handboeken. Het organiseert ook een gezamenlijk veiligheidsexamen en het beloont scholen van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) met 150 euro per doorgestroomde leerling.

Voortaan zullen scholen ook kunnen intekenen op een uitgebreid convenant. Hierbij gelden dezelfde voordelen als in het standaardconvenant, maar de school wordt bovendien per doorgestroomde leerling beloond met 500 euro.

Er moeten wel enkele voorwaarden vervuld zijn:
– de 500 euro kan alleen gebruikt worden voor studierichtingen of opleidingen waar in de derde graad een bezetting van 15 leerlingen is;
– BSO-scholen moeten voor de betrokken richting of opleiding stages in een bouwonderneming voorzien van minimaal 45 werkdagen in de eerste twee jaar van de derde graad en 30 werkdagen in het derde jaar van de derde graad. Voor BuSO-scholen wordt ook 700 uur werkervaring gevraagd in de integratiefase;
– TSO-scholen moeten voor de betrokken richting of opleiding stages in een bouwonderneming voorzien van minimaal 15 werkdagen in de derde graad.

Minister Vandenbroucke is opgetogen over het convenant: "Dit engagement van de bouwsector illustreert perfect wat ik bedoel als ik zeg dat het onderwijs bondgenootschappen moet sluiten. De 500 euro van het FVB zijn voor bouwopleidingen een mooie aanvulling op de 200 euro per leerling die ik in 2006 voorzie voor de verbetering van de
uitrusting van de nijverheidsscholen. Ook de voorwaarde inzake de bezettingsgraad van opleidingen vind ik belangrijk. We kunnen alleen een hoge onderwijskwaliteit garanderen als we versnippering vermijden."

Bron: Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here