4 oktober Werelddierendag

Miljoenen mensen over de hele wereld denken aan de dieren op 4 oktober Werelddierendag. Deze speciale dag voor dieren hebben we te danken aan Franciscus van Assisi. Franciscus leefde in de twaalfde eeuw en zette zich zijn leven lang in om armen en dieren te helpen.

Vrijwilligers we hebben ze nodig

Dierenrechtenorganisatie BLID vzw doet tijdens Werelddierendag een oproep naar mensen om zich ook actief te willen inzetten voor de dieren. Door aan te sluiten als vrijwilliger bij BLID kunt u deze oproep waarmaken. Zo kunt u het opnemen voor onze vrienden “de dieren”, en er voor te zorgen dat ook zij de levenskwaliteit krijgen waar ze recht op hebben. Deel uitmaken van een team vrijwilligers voor dieren, geeft u de kans om u idealen te verwezenlijken.

De dierenbeschermingsorganisaties zijn afhankelijk van de belangenloze inzet van vrijwilligers. Zonder hen zouden we niet bestaan en kunnen wij niet optreden, zo simpel is het. Opkomen voor dieren is een recht, hen kunnen verdedigen is een bevoorrecht, als je deel uitmaakt van BLID.

Daarom willen we dat jij der ook bij komt. Vrijwilligerswerk bij de dierenbescherming is meewerken aan de maatschappij en vooral zinvol!

Dierenasielen zijn onze partners

Vele asielen krijgen weinig aandacht, op enkele uitschieters na, staat bij vele bestuurders van asielen het water aan de lippen van de miserie. Honden blijven lang in het asiel zitten, de kosten lopen en ten einde raad moeten nog teveel honden euthanasie ondergaan. “We hebben er allemaal het grote belang bij dat asielen een goede werking kunnen hebben, als we er willen voor zorgen, dat we de dierenverwaarlozingen in Vlaanderen en daarbuiten kunnen blijven aanpakken en dieren tijdelijk een onderdak kunnen bieden” vindt BLID – voorzitter Dirk Blanchart.

Daar en tegen vinden we sommige dierenasielen meer inspanningen zouden kunnen leveren. Op 4 oktober zouden ze hun oudere honden, die weinig kans maken op een adoptant, gratis toe kunnen vertrouwen aan een bejaarde die wat gezelschap zoekt. Op deze manier komt er plaats vrij in het asiel, is er een hond gered en een bejaarde persoon gelukkig. Op gewone zondagen kunnen ze het voorbeeld volgen van dierenwinkels die hun deuren openzetten voor het publiek en zo extra volk trekken.

Gelijke werking van politie en dierenwelzijn

Niet iedere inspecteur dierenwelzijn of lokale politie werkt gelijk. Persoonlijke meningen betreffende het houden en onderhoud van dieren, mogen niet de bovenhand zijn. Het verschil van optreden is het grootst bij de lokale politiediensten. Niet overal worden vrijwilligers van vzw’s, perfect geholpen door de politie, soms wordt er al eens de kant gekozen van de overtreder, in plaats van het dierenwelzijn. Ook inspecteurs van het FOD hebben een verschillende mening betreffende hun aanpak. BLID wil alvast dat er de komende maanden werk wordt gemaakt, en dat de violen overal gelijk worden gestemd. En dat we kunnen rekenen op een positieve samenwerking op het terrein!

Voor informatie: www.blid.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here