Gepikte borden van vzw KunstadStroom zijn terecht

Vorige week verstuurde vzw KunstadStroom een beknopt persbericht n.a.v. de verdwijning van een aantal aankondigingsborden en bewegwijzering van VERSUS, de kunstbiënnale in Oudenaarde. De vzw was in de overtuiging dat het kwaadwillig opzet betrof en diende klacht in bij de politie tegen onbekenden. Zij riep via de pers de bevolking op om aandachtig te zijn en mogelijke informatie te bezorgen.

Het bleek echter dat de borden werden verwijderd door de technische dienst van de stad en door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, op basis van goedgekeurde reglementen, die voor elke aanvrager gelden.

De vzw geeft inmiddels ruiterlijk toe dat een aantal borden fout waren geplaatst en ging inmiddels over tot het weghalen van deze borden. De stad erkende op haar beurt dat zij beter de vzw KunstadStroom had kunnen inlichten over haar intentie, vooral gezien de borden reeds meer dan een maand geplaatst werden.

De vrijwel juiste weergave van het persbericht stond afgedrukt in De Standaard. Ook radio 2 gaf een correct berict. Het Nieuwsblad/Het Volk en Het Laatste Nieuws contacteerden de inrichters diverse malen en grepen het voorval aan om een uitgebreider artikel te brengen waarmee zowel vzw KunstadStroom als de stad Oudenaarde niet heel gelukkig zijn.

De afgedrukte uitspraken stemmen niet helemaal overeen met wat is gezegd en de toon van sommige artikels is negatief en sensatiegericht. De kranten geven bovendien geen objectief relaas van de feiten. Ze namen eveneens geen contact met de stad, waardoor de stad onterecht in een negatief daglicht kwam te staan.

Zowel de inrichter vzw KunstadStroom als de stad Oudenaarde betreuren de toon van de artikels en missen vooral objectieve en volledige verslaggeving van het kunstevenement Versus. De inrichter vzw KunstadStroom wenst tenslotte de steun van de stad bij de vorige en huidige edities van het initiatief Versus te onderstrepen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here