Geweld tegen politie moet zwaarder bestraft worden

VLD-voorzitter Bart Somers pleit ervoor om geweld, en in het bijzonder dodelijk geweld, tegen politiemensen zwaarder te bestraffen. Daarom stelt hij voor om een verzwarende omstandigheid in het strafwetboek in te schrijven zodat doodslag of opzettelijke slagen en verwondingen met dood tot gevolg van een politieagent, zwaarder kan worden bestraft.

Somers doet het voorstel naar aanleiding van de zaak Hammani. Vrijdag oordeelde het Brusselse Hof van Assisen dat Mohammed Hammani schuldig is aan slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, niet aan doodslag van de politieman Marc Munten. De beschuldigde kan daardoor een maximale straf krijgen van "slechts" tien jaar. Somers: "Zonder afbreuk te doen aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, kan ik begrip opbrengen voor de ontgoocheling en frustraties bij de politieagenten ten gevolge van deze uitspraak. Daarom moet onze strafwet worden aangepast zodat dodelijk geweld tegen politieagenten in de toekomst zwaarder wordt bestraft."

Het strafrecht kent vandaag al enkele bijzondere misdrijven waarvan politieagenten het slachtoffer zijn, zoals smaad en slagen. Maar voor zwaardere geweldplegingen en inzonderheid dodelijk geweld, is niets bijzonders bepaald. "Zij die ons beschermen tegen geweld worden vandaag onvoldoende zelf beschermd", aldus Somers. "Bovendien zijn er aanwijzingen dat het geweld tegen politieagenten, verbaal maar ook fysiek, toeneemt, in het bijzonder ten aanzien van vrouwelijke politieagenten. Daarom is het belangrijk dat de wetgever een duidelijk signaal geeft dat geweld tegen politieagenten ontoelaatbaar is. Strengere straffen bij dodelijk geweld tegen politieagenten zijn daarbij een belangrijke stap."

Somers rekent ook op het afschrikwekkende effect van zo een strafverzwaring. "Wie in de toekomst het leven van een politieagent meent in gevaar te moeten brengen, moet er zich van bewust zijn dat hij of zij daarvoor extra zwaar kan worden bestraft. Misschien zal men daarom twee keer gaan nadenken vooraleer het vuur te openen op de politie," zo besluit Somers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here