Voedselagentschap uit verontwaardiging over BLID

FAVV: Het Voedselagentschap reageert op de beschuldigingen van BLID Het Voedselagentschap ontkent ten stelligste dat, zoals de vertegenwoordiger van BLID, de Belgische Landelijke Inspectiedienst voor Dierenwelzijn, de heer Dirk Blanchart in kranteninterviews beweert, klachten over verwaarlozing bij nutsdieren zoals runderen en schapen niet goed zouden opgevolgd worden en dat de diensten van het FAVV onderbemand zijn.

De bevoegdheid over de wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wordt gedeeld met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Tussen beide diensten bestaat op dit vlak een duidelijke taakverdeling.

De FOD bepaalt het beleid in verband met dierenwelzijn. Het voedselagentschap kan tijdens de controles op de bedrijven eveneens controles op het dierenwelzijn uitvoeren. In totaal werden in 2004 bij de verschillende diersoorten 4761 controles uitgevoerd op dierenwelzijn. Hierbij werden 58 processen-verbaal opgemaakt.

Klachten over dierenwelzijn, of deze ons bereiken via burgers, de politie of andere instanties zoals BLID worden steeds met de nodige zorg behandeld. De bescherming en het welzijn der dieren maakt het gehele jaar door deel uit van de dagelijkse werking van het Voedselagentschap.

Tot slot uit het Voedselagentschap zijn verontwaardiging over de insinuaties van BLID in verband met contacten tussen inspecteurs en dierenhandelaars. Tevens wijst het Voedselagentschap er op dat BLID, niettegenstaande het zich een "inspectiedienst" noemt, geen officiële instantie is. Bron: FAVV-AFSCA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here