Dolfijnen in gevangenschap hebben gestoord gedrag

Hoe mooi de reclame voor het Brugs dolfinarium ook mag zijn, het is er geen paradijs voor de dolfijnen. De dolfijnen lijden er aan allerlei spanningen, acute en chronische stress en een gebrek aan voldoende ruimte om te vluchten. Dat vergroot de onderlinge agressie, die kan leiden tot verwondingen en een zwakkere gezondheid. Uit verveling en frustratie vertonen de dieren veelvuldig abnormaal en gestoord gedrag (o.a. voortdurende cirkelbewegingen).

Dr. Toni Frohoff is al 20 jaar zeezoogdierengedragsbiologe. Ze bezocht het dolfinarium gedurende 2 dagen en observeerde er meerdere uren de shows met dolfijnen. Na afloop concludeerde ze: "Ik stelde een resem gedragingen vast, die, op grond van de best beschikbare wetenschappelijke kennis en mijn ervaring van twintig jaar gedragsonderzoek, wijzen op ernstig mentaal lijden en grote risico's voor de gezondheid en de veiligheid van de dieren."

De voornaamste tekortkomingen volgens Dr. Toni Frohoff.

1. Het dolfinarium is ondermaats in vergelijking met tal van andere dolfinariums over de hele wereld, die een meer natuurlijke omgeving voor de dolfijnen creëren. Het dolfinarium in Brugge is 'het meest lawaaierige van de vele die ik bezocht, wat volgens mij onaanvaardbaar is als je weet hoe gevoelig het gehoor van dolfijnen is'.
2. Ontoereikende verlichting.

3. Onnodige risico's op het vlak van de veiligheid voor de bezoekers, die b.v. dieren mogen voederen. Dolfijnen zijn onvoorspelbaar, het gevaar voor bijtwonden is reëel; dat soort interacties met mensen kan ook ziektes overbrengen, die de gezondheid van de dolfijnen in gevaar brengen.

4. Abnormaal veel agressie: dolfijnen die elkaar wegduwen, naar elkaar happen, elkaar met de vin slaan; het is wetenschappelijk aangetoond dat dit bij gebrek aan vluchtmogelijkheden verwondingen, grote spanningen, ziekte kan teweegbrengen.

5. Veelvuldig abnormaal en gestoord gedrag: 'Ik was verbaasd zoveel stress-gerelateerd gedrag te zien in het isoleerbassin, zoals cirkelzwemmen, plots herhaaldelijk en doelloos (stereotiep) met het lichaam slaan, scherp en herhaaldelijk uitademen, herhaaldelijk 'bedelen', herhaaldelijk en doelloos zich op de kant van het bassin gooien, herhaaldelijke uitingen van 'mond-openen' tegenover bezoekers, plots kopschokken, …'

6. Groot gebrek aan omgevingsverrijking.

7. Zeer bedenkelijke educatieve programma's. De dolfijnenshow leek veel meer op een circusact zonder educatieve waarde. Er is Dr. Frohoff geen enkel wetenschappelijk bewijs bekend dat interacties met het publiek helpt om verveling bij dolfijnen tegen te gaan.

8. Doorgaan met dolfijnen te kweken kan bijkomende problemen veroorzaken voor de reeds aanwezige dieren, wegens de ontoereikende infrastructuur.

De aanbevelingen van Dr. Toni Frohoff.

1. Oprichting van een officiële commissie met o.a. internationale wetenschappelijke deskundigen en relevante stakeholders (o.a. dierenbeschermers).

2. Volledige en onaangekondigde inspecties door dolfijnengedragsexperten en dierenartsen.

3. Zorgen voor omgevingsverrijking, gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke kennis en aanbevelingen van deskundigen, om het welzijn van de dolfijnen op korte termijn te verbeteren.

4. De reglementering voor het houden van dolfijnen in gevangenschap veel strenger maken.

5. Geen enkel fysiek contact toelaten tussen bezoekers en dolfijnen; dat lijkt onschuldig, maar het houdt ernstige risico's in zowel voor de bezoekers, die gewond kunnen raken, als voor de dolfijnen (besmettingsgevaar).

6. Ieder project van onderzoek met dolfijnen voor goedkeuring voorleggen aan de overheid en de commissie.

7. Regelgeving opstellen die bijkomende dolfinariums in België onmogelijk maakt en de bestaande instelling sluit indien die niet kan voldoen aan de herziene normen.

8. Een verbod op de kweek van dolfijnen en de import van nieuwe, in gevangenschap gekweekte of uit het wild gevangen dieren uit andere landen invoeren. ( www.gaia.be )

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here