Vanaf 2015 int Vlaanderen successie- en registratierechten zelf

Vanaf 1 januari 2015 zal Vlaanderen zelf de successie-, registratie- en schenkingsrechten innen. Dat besliste de Vlaamse Regering maandag op voorstel van Vlaams minister van Financiën en Begroting Philippe Muyters. Met de autonome inning van een derde groep eigen belastingen zet de Vlaamse Regering een nieuwe stap in de uitbouw van haar fiscale autonomie.

Na de onroerende voorheffing in 1999 nam de Vlaamse Regering in januari van dit jaar met de verkeersbelasting een tweede belangrijke groep in eigen beheer. Met de successie-, registratie- en schenkingsrechten, jaarlijks goed voor ongeveer 3,1 miljard euro ontvangsten, wordt de groep belastingen die de Vlaamse overheid zelf int vanaf 2015 gevoelig uitgebreid. De overname in eigen beheer heeft veel voordelen, verduidelijkt Vlaams minister van Financiën en Begroting Philippe Muyters: “Er ontstaat een eenduidige band tussen de overheid die de belasting int en de overheid die het geïnde geld spendeert. Dat verhoogt de verantwoording en transparantie ten opzichte van de burgers. We zetten opnieuw een stap verder weg van het consumptiefederalisme naar meer fiscale verantwoordelijkheid en verantwoording.”

Bovendien is meer administratieve fiscale autonomie beter voor de rating van de Vlaamse Gemeenschap. “Eén van de criteria die de ratingbureau’s hanteren bij hun beoordeling, is de mate waarin een overheid zeggenschap heeft over haar inkomsten”, zegt minister Muyters. “Door onze eigen inkomsten zelf te bepalen én te innen, tonen we aan de internationale markten dat we in Vlaanderen een volwassen belastingsysteem op poten hebben.”

De algemene doelstelling van de overname in eigen beheer van belastingen is een meer efficiënte, geautomatiseerde en klantvriendelijke verwerking van de belastingen. “Sinds we de verkeersbelasting zelf innen, heeft de Vlaamse Belastingdienst een online belastingportaal, waar de burger zijn eigen belastingdossier volledig kan beheren. Het is de bedoeling dat we de andere belastingen op dat systeem inhaken”, aldus Vlaams minister van Financiën en Begroting Philippe Muyters.

De overname zal ook gepaard gaan met een overdracht van 358 VTE federale ambtenaren naar de Vlaamse Gemeenschap en een compenserende dotatie van 23 miljoen euro. “2015 lijkt nog veraf, maar de overname van de verkeersbelasting heeft duidelijk gemaakt dat een goede voorbereiding cruciaal is”, vult minister Muyters nog aan. “Bovendien zijn de successie-, registratie en schenkingsrechten ook een complexere materie dan de verkeersbelastingen.” Bron: Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here