Er is meer dan slechte luchtkwaliteit in klaslokalen

In tegenstelling tot wat onlangs in de pers is verschenen (naar aanleiding van een foutieve boodschap in de Artsenkrant van 27 september 2005), heeft Vlaanderen wel degelijk normen om kinderen te beschermen tegen een slechte luchtkwaliteit in klaslokalen. De administratie Gezondheidszorg vindt het uitermate belangrijk dat kinderen en leerkrachten in gezonde klassen kunnen leven en werken. Naast de luchtkwaliteit zijn ook de temperatuur, en het visuele en akoestische comfort belangrijk voor een goede gezondheid.

Het belang van een gezonde binnenomgeving kan niet genoeg onderstreept worden. Zo worden er in Vlaanderen bijvoorbeeld nog ieder jaar ongeveer 700 mensen opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van een koolstofmonoxidevergiftiging. Voor 20 mensen komt alle hulp te laat.

De Vlaamse Regering heeft daarom in 2004 maatregelen genomen om gezondheidsbedreigingen in de binnenomgeving te voorkomen en aan te pakken. Het gaat om maatregelen voor zowel woningen als publiek toegankelijke gebouwen zoals scholen en kinderdagverblijven. Die maatregelen zijn opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu (Belgisch Staatsblad 19 oktober 2004).

Voor verschillende gezondheidsrisico's zijn er richtwaarden bepaald die aangeven wanneer een risico (nog) aanvaardbaar is, en interventiewaarden die bepalen wanneer het nodig is om in te grijpen. De lijst met waarden is gebaseerd op wetenschappelijke gegevens en wordt voortdurend aangevuld en indien nodig aangepast. In het artikel van de Artsenkrant wordt uitgebreid ingegaan op formaldehyde. Hiervoor is in Vlaanderen de richtwaarde bepaald op 10 ?g/m', de interventiewaarde is 100 ?g/m'.

Overschrijdingen van de interventiewaarden zijn meestal accidenteel. In Vlaanderen vormen vooral koolstofmonoxide en benzeen een probleem. Koolstofmonoxide eist door slechte werking van verbrandingstoestellen of schoorstenen jaarlijks nog heel wat levens. De Vlaamse overheid kent overigens een premie toe om hieraan tegemoet te komen. Overschrijding van de interventienorm voor benzeen wordt meestal veroorzaakt door bodemverontreiniging als gevolg van lekkende tanks van benzinestations.

Maar niet alleen de overheid draagt verantwoordelijkheid. Schooldirecties en leerkrachten kunnen bijvoorbeeld zelf door een aantal eenvoudige, concrete, kosteloze of goedkope maatregelen op het gebied van ventilatie, inrichting, gebruik en schoonmaak van klaslokalen een belangrijke bijdrage leveren aan een gezond schoolmilieu.

De Vlaamse Gezondheidsinspectie en de Medisch milieukundigen bij de Logo's (loco-regionaal gezondheidsoverleg) bereiden momenteel een proefproject voor rond milieu en gezondheid op school. Scholen zullen hierbij informatie krijgen over het belang van een gezond binnenmilieu en over hoe ze de kwaliteit van het leefmilieu in het klaslokaal kunnen bevorderen. Bij de start van het project zullen we u hierover verder informeren. Aldus Ria Vandenreyt, woordvoerder van de administratie Gezondheidszorg.

Meer info op: www.gezondmilieu.be en www.mmk.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here