De apotheker beslist welk geneesmiddel hij meegeeft

Pfizer wil niet dat prijs een drempel wordt bij keuze voor merkgeneesmiddelen: Vanaf 1 oktober kunnen artsen aan hun patiënten een geneesmiddel voorschrijven op twee manieren. Ofwel kunnen ze welbepaald geneesmiddel voorschrijven en dus de merknaam van dat specifieke geneesmiddel op het voorschrift vermelden. Ofwel kunnen ze zich beperken tot het vermelden van de stofnaam, dit is de werkzame stof van een geneesmiddel.

Bij een voorschrift op stofnaam beslist de apotheker welk geneesmiddel hij aan de patiënt meegeeft. Maar de bedoeling is wel dat hij een goedkoop geneesmiddel aflevert. Dit kan een generisch geneesmiddel zijn of een kopie van een origineel merkgeneesmiddel. Het kan echter ook een origineel merkgeneesmiddel zelf zijn, waarvan de prijs dan wel is gedaald tot op het niveau van de referentieprijs.

De patiënt heeft het volste recht om – indien hij dat wenst – aan de apotheker zijn persoonlijke voorkeur uit te spreken voor het in prijs verlaagde origineel of voor een generieke kopie. Belangrijk is dat patiënten zich ervan bewust zijn dat een goedkoop geneesmiddel niet per definitie een generiek geneesmiddel is.

Om dit bewustzijn te versterken neemt Pfizer België een opmerkelijk initiatief. Voortaan zal Pfizer immers voor al haar geneesmiddelen waarvan het octrooi is verstreken systematisch de referentieprijs hanteren. En dit is reeds het geval voor heel wat frequent gebruikte medicijnen.

Met deze maatregel zorgt Pfizer ervoor dat de prijs alvast geen belemmering hoeft te zijn voor de patiënt om, zo hij dat wil, met een origineel merkgeneesmiddel behandeld te worden.

Pfizer is van oordeel dat de patiënt hier in velerlei opzichten baat bij vindt.
– Vooreerst is het zo dat de patiënt niet hoeft over te schakelen van zijn vertrouwde geneesmiddel naar een ander geneesmiddel met hetzelfde actieve bestanddeel. De continuïteit van de behandeling blijft dus gegarandeerd.

– In de dialoog tussen arts en patiënt dient de prijs van het geneesmiddel alvast geen zorg te zijn. De dialoog kan zich volledig toespitsen op welk geneesmiddel voor de patiënt het meest aangewezen is bij het opstarten van een nieuwe behandeling.

– De patiënt hoeft zich niet schuldig of door de overheid geviseerd te voelen wanneer hij een merkgeneesmiddel verkiest boven een generiek. De terugbetaling van een in prijs verlaagd geneesmiddel van Pfizer zal voor de overheid, en dus de gemeenschap, evengoed bijdragen tot het beperken van de uitgaven in de gezondheidszorg.

– Bovendien heeft de patiënt de garantie dat van elke euro die Pfizer verdient met de verkoop van originele merkproducten ruim 16 cent terug wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De keuze voor een origineel merkgeneesmiddel is dan ook een keuze voor solidariteit met andere patiënten die lijden aan aandoeningen waarvoor farmaceutische bedrijven zoals Pfizer nog steeds op zoek zijn naar een doeltreffend geneesmiddel.

Pfizer nodigt de patiënten uit om hun arts of apotheker te raadplegen indien zij vragen zouden hebben bij het principe van het voorschrijven op stofnaam of bij de gevolgen ervan. Het is immers belangrijk dat zij op de hoogte zijn van hun keuzemogelijkheden.

Pfizer vertrouwt erop met dit initiatief op concrete wijze vorm te geven aan haar missie en ambitie om voor de patiënt, de arts en de overheid een heuse 'partner' te zijn voor een alsmaar betere en blijvend betaalbare gezondheid en gezondheidszorg.

Bron: www.pfizer.be.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here