De Mot(te) zit in het MUG-dossier

Minister president Yves Leterme herbevestigt in zijn septemberverklaring de wil van de Vlaamse regering om in Halle een MUG-dienst uit te bouwen. De intentie om een oplossing uit te werken voor de aanslepende problemen met gebrekkige dringende dienstverlening voor de Vlamingen in Zuid-West-Brabant, was na het B-H-V debacle ook al opgenomen in de aanvullende regeerverklaring van 18 mei.

Uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker (N-VA) blijkt dat nog altijd niet duidelijk is onder welke vorm en wanneer de MUG-dienst in Halle operationeel zal zijn. Federaal minister van volksgezondheid Rudy Demotte (PS) draagt met zijn strakke houding een verpletterende verantwoordelijkheid.

N-VA herhaalt dat de Vlamingen in de brede Rand rond Brussel recht hebben op een kwalitatieve dringende hulpverlening in hun eigen taal. Dat houdt in dat de Brusselse urgentiediensten waarvan Vlaams-Brabant afhankelijk is, perfect tweetalig moeten zijn! Dat houdt ook in dat Halle een eigen volwaardige MUG-dienst moet krijgen zodat de streek niet langer een beroep hoeft te doen op de Nederlandsonkundige en incompetente MUG-dienst van het Waalse Tubize. De piste van een 'afgeslankte MUG-dienst zonder arts' voor Halle kan geen optie zijn. Ondertussen stapelen de incidenten zich op. Vorige week nog vond de MUG-dienst van Tubize pas na een half uur de weg naar een verkeersongeval op de Heikruisesteenweg in Pepingen. Voor de zieltogende vrouw die bij het ongeval betrokken was, kwam de hulp te laat. Niemand begrijpt waarom federaal PS-minister Demotte zo lang talmt om een volwaardige MUG dienst in Halle te erkennen en subsidiëren. N-VA kamerlid Patrick De Groote zal Demotte interpelleren over de waarde van Vlaamse mensenlevens.

Vlaams minister Vervotte stelt terecht dat "zolang Vlaanderen niet de bevoegdheid krijgt om de Vlaamse gezondheidszorg zélf te organiseren, de Vlaamse Regering in dit dossier enkel een bemiddelende rol kan spelen. We zijn immers aan handen en voeten gebonden door bestaande regelgeving die verplicht moet worden nageleefd en alleen door de federale overheid kan worden herzien."

De lijdensweg om tot een oplossing te komen voor de problemen met Nederlandsonkundige urgentiediensten is een pijnlijk concreet bewijs dat de gezondheidszorg dringend naar de deelstaten moet worden overgeheveld! Bron: Mark Demesmaeker Vlaams volksvertegenwoordiger N-VA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here