Ik heb geen 9 levens

De Minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt, en het BIVV hebben het startsein gegeven van het tweede luik van de snelheidscampagne, georganiseerd met de steun van DVV Verzekeringen. De affiches, met als slogan "Ik heb geen 9 levens", is tot 23 oktober te zien langs de (autosnel)wegen.

Doelstelling

De snelheidscampagne past in het kader van de actie "ikbenvoor", de vereniging van personen, verenigingen en ondernemingen die gaan voor veiliger verkeer. De doelstelling blijft ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande campagnes: de bestuurders doen beseffen dat onaangepaste snelheid niet enkel henzelf in gevaar brengt, maar ook anderen, in het bijzonder zwakke weggebruikers.

"Studies tonen aan dat een verlaging van de snelheid met 1 km/u het aantal doden en zwaargewonden gemiddeld met 5% doet afnemen. De strijd tegen overdreven en onaangepaste snelheid is dus van kapitaal belang om de regeringsdoelstelling te bereiken, die erin bestaat om tegen 2010 het aantal verkeersdoden te halveren. De prioritaire doelstelling bestaat erin het te positieve beeld over snelheid onderuit te halen. "Net als voor rijden onder invloed, moet er ook voor overdreven of onaangepaste snelheid een maatschappelijke afkeuring komen", aldus Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt.

Aanpak

De aanpak van de campagne ligt volledig in de lijn van de strategie die het BIVV sinds 2002 volgt, en is erop gericht de volwassenen te interpelleren via de kinderen. Uit ervaring weten we dat kinderen een grote invloed kunnen hebben op het gedrag van volwassenen en dus uitstekend geplaatst zijn om hen te responsabiliseren. Zij staan tevens symbool voor de kwetsbare weggebruikers. Bij een ongeval hangt hun overlevingskans rechtstreeks af van de snelheid waarmee zij werden aangereden. Bij een snelheid van 30 km/u bedraagt de overlijdenskans 5%, terwijl deze kans bij een snelheid van 50 km/u oploopt tot 45%. Dit cijfer rechtvaardigt, moest dit nog nodig zijn, de omvorming van de schoolomgevingen tot zones 30!

De slogan verwijst naar de overtuiging dat katten meerdere levens zouden hebben, omdat ze bijna altijd terug op hun pootjes terechtkomen. Kinderen daarentegen hebben slechts één leven en het is aan ons, volwassenen, om het niet te verspillen. Hun veiligheid hangt immers vooral af van het gedrag van de volwassenen.

Actie in de scholen

Tijdens het tweede luik van de snelheidscampagne zal er dit jaar een grootscheepse actie gevoerd worden in alle basisscholen. Deze zullen weldra een pakket ontvangen met zwart-wit-exemplaren van de affiche "Ik heb geen 9 levens". De kinderen kunnen deze dan inkleuren en ze aanbrengen aan het venster van hun huis. Catwoman in eigen persoon zal de Belgische straten doorkruisen en de winnaars aanduiden! Er zijn heel wat mooie prijzen te winnen, waaronder verschillende fietsen.

Controles

Sensibilisatie op zich volstaat echter niet. Om concrete resultaten te bekomen, is het absoluut noodzakelijk om een geïntegreerde aanpak te hanteren, waarbij de campagnes gepaard gaan met verscherpte controles. Sinds enige tijd stellen de politiediensten alles in het werk om de controlekans te verhogen. Deze inspanningen zullen nog opgevoerd worden tijdens de campagne. De steeds talrijker wordende onbemande camera's spelen eveneens een belangrijke rol in de jacht op hardrijders. Op plaatsen die ermee uitgerust zijn, is het aantal overtredingen en ongevallen opmerkelijk gedaald.

Een combinatie van goed onderbouwde maatregelen moet het mogelijk maken om de gemiddelde snelheid op onze wegen te verminderen en om zo menig mensenleven te redden. Een verhoging van de pakkans, straffen in functie van de ernst van de overtreding, en een dynamisch vervolgingsbeleid, maken zonder enige twijfel deel uit van deze maatregelen. Het gaat per slot van rekening om ieders veiligheid en om die van onze kinderen in het bijzonder.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here