Onderzoek: Opmars vrouwen in IT

Het aantal vrouwen dat voor een carrière in IT kiest, is in een jaar tijd met 15% toegenomen. Uit onderzoek van detacheerder Calco-IT bleek dat steeds meer jonge vrouwen IT als een aantrekkelijke sector zien, dat de werknemerstevredenheid onder vrouwelijke IT’ers hoger is en dat zowel mannen en vrouwen in IT minder vooroordelen hebben over de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke IT’ers.

Calco-IT liet 200 personen die actief zijn in IT ondervragen. Vorig jaar wees onderzoek nog uit dat vrouwen zich minder behandeld voelden en hun werkomstandigheden negatiever ervoeren dan hun mannelijke IT-collega’s. Dit jaar is de stemming opvallend positiever te noemen. Robert Gravekamp, directeur van Calco-IT: “De reden achter de enquête is dat wij een toename van het aantal jonge vrouwen die solliciteren naar een baan in IT bemerken, er zit een stijgende lijn in het aantal vrouwen die starten in onze MasterClass en deze maand starten voor het eerst meer vrouwen dan mannen.” De toename bij Calco-IT bedraagt 144%. “Bij ons kunnen we dat verklaren doordat we afgestudeerden van alle HBO- en universitaire studierichtingen werven en niet alleen studenten die technische opleidingen doen, dat zijn voornamelijk mannen. We willen bewust ook studenten van opleidingen als psychologie, communicatiewetenschappen en geschiedenis bereiken met onze wervingscampagnes omdat wij onze kandidaten in huis een IT-opleiding aanbieden en geloven in de combinatie van kennis en kunde op verschillende vakgebieden. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat de vraag naar vrouwen in IT steeds beter beantwoord kan worden.”

Houding vrouwen veranderd

Werkgevers bevestigen dat zij bij hun wervingsinspanningen net zo graag vrouwen willen aanspreken als mannen. Robert Gravekamp: “Veel van onze opdrachtgevers geven aan dat vrouwen zeer welkom zijn op IT-afdelingen. Vrouwen zouden een natuurlijk gevoel voor de samenhang tussen systematiek en de business hebben, communicatief zeer vaardig zijn en een sterk empatisch vermogen hebben.” Een jaar geleden gaven vrouwelijke IT’ers aan dat zij zich enigszins achtergesteld voelden bij hun mannelijke collega’s, die op hun beurt aangaven niets van een verschil in behandeling te merken. Gravekamp: “Het leeuwendeel van de vrouwelijke IT-medewerkers die de enquête hebben ingevuld, verklaart dat zij zichzelf niet vergelijken met mannelijke collega’s en dat zij uitgaan van hun individuele performance. Het lijkt alsof de houding van vrouwen is veranderd, terwijl mannen dezelfde antwoorden geven als een jaar geleden.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here