Samenwerking tussen Facebook en de Zelfmoordlijn

Een zelfdoding die wordt aangekondigd op Facebook. Vele ‘vrienden’ lezen het, maar niemand grijpt in… Om suïcidale personen en hun omgeving te laten doorstromen naar hulpverlenende instanties, gaan Facebook en de Zelfmoordlijn voortaan samenwerken. De boodschap blijft: wees alert en neem signalen altijd serieus.

Vanaf dit weekend kunnen Facebookgebruikers via een online formulier melding doen van een onrustwekkend bericht. Zowel melders als mogelijke suïcidale personen worden doorverwezen naar de Zelfmoordlijn. Daarnaast krijgt de Zelfmoordlijn meer informatie over deze berichten op Facebook, om waar mogelijk, meer inlichtingen te verstrekken.

Oei, een suïcidebericht? Hoe moet ik hier nu op reageren?

“Stel je voor dat je plots op Facebook leest dat iemand aan zelfdoding denkt… Ik kan me voorstellen dat je niet direct zou weten wat je hier nu moet mee beginnen.

Vaak zie je wel reacties staan die heel erg ongepast zijn… die bijvoorbeeld de problemen van die persoon banaliseren.

Dat helpt die persoon echt niet op zo’n moment. Het is belangrijk dat je Facebook kan laten weten wat er op de site staat, zodat er bij acuut gevaar kan ingegrepen worden. Daarnaast willen we de melders begeleiden om ook zelf aan preventie van zelfdoding te doen.” aldus Jan De Coster, projectleider Preventie 2.0.

Door de ‘melders’ te begeleiden wordt ook de omgeving van de persoon betrokken in de preventie van zelfdoding. Dit is van belang omdat de omgeving van de suïcidale persoon een belangrijke rol kan spelen in het bespreekbaar maken van de zelfdodingsgedachten. Er open en rustig over kunnen praten is vaak een eerste stap om het suïcidale proces te doorbreken.

Eerder al werd de Meldknop gelanceerd, een online formulier waarmee surfers onrustwekkende berichten op sociale media kunnen melden.

Naast Netlog wil nu ook Facebook suicideberichten ernstig nemen. Zij het dan op een Engelstalige pagina. Facebook ging ook in andere landen al samenwerkingen aan met lokale suïcidepreventie organisaties aan.

De Zelfmoordlijn kan in geen enkel geval zelf contact opnemen met personen die gemeld worden. Die stap ligt altijd bij de suïcidale persoon zelf, of bij zijn/haar omgeving.

Het suïcidecijfer ligt in Vlaanderen nog steeds aan de top van het West-Europese peloton. De cijfers bevestigen het vermoeden dat de economische crisis de suïcidecijfers negatief beïnvloedt.

Wetenschappelijke inzichten leren ons daarnaast dat psychische problemen bij Vlamingen moeilijk bespreekbaar zijn en dat de toegang tot de hulpverlening moeilijk blijft.

Bron: http://www.preventiezelfdoding.be
Bron: http://www.hulporganisaties.be/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here