Filip Dewinter kan er echt niet om lachen dat Bart De Wever in het VTM-programma 'Polspoel en Desmet de Vlaams Belangkiezers een mesthoop noemt. Hierbij stuurde de perswoordvoerder van Filip Dewinter dit persbericht. FILIP DEWINTER EIST PUBLIEKE VERONTSCHULDIGINGEN VAN BART DE WEVER

N.a.v. het VTM-programma "Polspoel & Desmet" , dat gisteravond uitgezonden werd en vandaag om 12 uur herhaald wordt – vertelde Bart De Wever dat "Filip Dewinter zich boven op een mesthoop van kiezers bevindt". De Wever vergeleek het overgestapte Vlaams parlementslid van het Vlaams Belang Marie-Rose Morel met iemand "die het oudste beroep ter wereld beoefent", een prostituee dus.

De Wever bakt het wel erg bruin. Door één miljoen Vlamingen die voor het Vlaams Belang stemmen tot een "mesthoop" te herleiden, gaat hij nog een stap verder dan Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht die destijds Vlaams Belangers "mestkevers" noemde. Ook het feit dat De Wever zijn oud-partijgenote en huidig Vlaams parlementslid Marie-Rose Morel een prostituee noemt, is zelden gezien in de Vlaamse politiek.

Filip Dewinter is geschokt en verontwaardigd omtrent de uitspraken van Bart De Wever en eist van hem publieke verontschuldigingen. De agressiviteit en arrogantie van De Wever richting Vlaams Belang doet echter niets af aan het feit dat het Vlaams Belang blijft streven naar eenheid onder de Vlaams-nationalisten. Tijdens het debat bevestigde Filip Dewinter dat het Vlaams Belang het "Charter van Vlaams-nationale eenheid" blijft onderschrijven.

Het is ondertussen duidelijk dat De Wever enkel en alleen nog bereid is om het aanhangwagentje van de CD&V te zijn. Filip Dewinter betreurt dat De Wever weigert te luisteren naar de vele signalen van zijn achterban en de uitgestoken hand van het Vlaams Belang afwijst. Ondanks het njet van De Wever zal het Vlaams Belang op lokaal vlak waar het kan n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen een samenwerking met lokale N-VA-kopstukken en afdelingen niet afwijzen.

Philippe Van der Sande,
Perswoordvoerder Filip Dewinter ( Site )