Stop de strandjacht – Stop de sofa-jagers

Op zaterdag 17 september organiseren JNM, Natuurpunt en vele andere natuurorganisaties in De Panne een actie tegen de strandjacht in Frankrijk. Juist over de grens worden immers jaarlijks duizenden trekvogels, op weg naar de overwinteringsgebieden in het Zuiden, willekeurig afgeknald. Onder het motto "ceci n'est pas une chasse" verzamelen ze om 11 u aan de Esplanade van De Panne waar ze met een ludieke actie de poppen aan het dansen zullen brengen.

Waarom? Omdat de strandjacht op door ons gekoesterde soorten als kemphaan, wulp, goudplevier, zomer- en wintertaling en vele andere unieke vogels niets met jacht te maken heeft maar louter gaat om koelbloedige moordpartijen.

Een ander gevolg is dat de sofajagers de inspanningen van veel vogelbeschermers teniet doen. Wat voor zin heeft om grote materiele en financiële inspanningen te leveren voor het inrichten en beheren van Habitat-en Vogelrichtlijngebieden, weidevogelgebieden en -reservaten, of soortbeschermingsplannen op te stellen als enkele kilometers verderop in Frankrijk naar hartelust kan geschoten worden op het resultaat van al deze beschermende inspanningen?

Meer info vind je op www.sofachasse.org.

Met de samenwerking van JNM, Natuurpunt, EUCC Nederland, EUCC België, Stichting de Noordzee, de West-Vlaamse MilieuFederatie, Ligue Royale Belge pour les Protection des Oiseaux, Marien Ecologisch Centrum en Friends of the Coast.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here