Wetsvoorstel pakt willekeur wegtakeling voertuigen aan

De laatste dagen duiken regelmatig getuigenissen op van mistoestanden bij het takelen van voertuigen. Dit soort berichten zijn -helaas- niet nieuw. Daarom dienden reeds in december 2001 de toenmalige N-VA kamerleden Frieda Brepoels en Geert Bourgeois een wetsvoorstel in om een einde te stellen aan de misbruiken en om duidelijkheid te brengen in de regelgeving.

Ondanks alle beloften voor een snel en efficiënt bestuur, slaagde de paarse regering er niet in om enige verbetering aan de wetgeving aan te brengen. Patrick De Groote dient daarom het voorstel Brepoels-Bourgeois opnieuw in.

Krachtlijnen van het N-VA-wetsvoorstel

Het wetsvoorstel van de N-VA maakt een onderscheid naargelang de redenen voor het wegslepen van een voertuig. Bij een verkeersinbreuk, meestal wanneer het voertuig niet reglementair is geparkeerd, moeten de takelkosten betaald worden door het opdrachtgevend bestuur, dat de kosten moet terugvorderen van de overtreder. Het voertuig moet onmiddellijk worden teruggegeven aan de eigenaar en de kosten moeten teruggevorderd worden.

Gebeurt de wegtakeling om administratieve redenen (in geval van bvb. brand, een gasontploffing….) dan vallen de kosten ten laste van de gemeente.

Daarnaast voert het wetsvoorstel ook de verplichting in voor de politie om, in de mate van het mogelijke, na te gaan of de bestuurder zich niet in de onmiddellijke omgeving bevindt zodat wegtakeling kan vermeden worden.

In het wetsvoorstel van de N-VA moet de politie ook een inspanning leveren om de bestuurder op de hoogte te brengen. Dit kan bvb. door het gebruik van zelfklevers die worden aangebracht op de plaats waar de auto stond, zoals momenteel in Spanje gebruikelijk is. De politie kan het telefoon- of GSM-nummer van de betrokkene zoeken en hem waarschuwen. Immers, al te vaak slaat de bestuurder die zijn wagen niet terugvindt in paniek. Hij twijfelt of de wagen wel op die plaats achtergelaten werd en begint te zoeken, of hij denkt dat het voertuig gestolen is. Vermoedt men toch dat de auto weggetakeld is, dan weet men niet waar naartoe.

Tevens moet de politie in het PV duidelijk de omstandigheden en de redenen van het wegtakelen vermelden: verkeersinbreuk, administratieve redenen, ander misdrijf…

Daarnaast moet de kostenregeling in de wet opgenomen worden, zodat elke wettelijke betwisting uitgesloten is en een aantal procedures overbodig worden.

Tot slot moet de Minister van Binnenlandse zaken de politieraden de opdracht geven om de wegtakeling aan te besteden overeenkomstig de wet van 24 december 1993 inzake overheidsopdrachten. Zo verdwijnt de huidige willekeur inzake tarieven: binnen elke politiezone geldt hetzelfde tarief en de verschillen tussen de politiezones worden minimaal. Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid tot een ander eenheidstarief behouden bij nacht, op zaterdag-, zon- en feestdagen aldus Patrick De Groote – Kamerlid N-VA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here